Asexual.cz

Úplná verze: Frigidita?!
Prohlížíte si holou variantu vašeho obsahu. Prohlédněte si plnou verzi s příslušným formátováním.
Stran: 1 2
NaitsirhcLM: Je otázka, jestli jsou na tom lépe muži, u kterých otázku o možnosti nezájmu o sex nikdo ani nepředpokládá, nebo ženy, kde se sice, alespoň teoreticky, možnost nezájmu předokládá, ale nechápe. Takže na jednu stranu to znamená, že ženy-asexuálky budou častěji dotazované, ale  na druhou stranu jim bude alespoň trochu uvěřeno (viz historie), zatímco mužů-asexálů se provoplánovitě nikdo na zájem o sex ptát nebude, ale pokud už k tomu dojde, nebude jim uvěřeno, a to jak muži, tak i ženami, často k jejich vlastní škodě - odmítnutá žena bude hledat chybu u sebe, protože bude předpokládat, že je nemožné, že by muž mohl nechtít sex (viz šedý rámeček na konci mnou už několikrát odkazovaného článku).

Navíc se obávám, že pro mnohé muže je asexualita mnohem větším oříškem než homosexualita. Zatímco u homosexality (a bisexuality) si mohou říct "všichni chlapi to chtějí, ale někteří mají holt špatný vkus", tak v případě asexuality nezbývá nic jiného, než buď zavrhnout sexualitu jako základní kámen mužství, nebo popírat, že něco takového jako asexualita vůbec existuje a prohlásit všechny asexály za "ošklivé zastydlé panice předstírající asexualitu jako pózu, protože by si o ně žádná žena ani neopřela kolo" (parafráze z jedné diskuze pod článkem o asexualitě).
Ďakujem za usmernenie a doplnenie.
Teď je oblíbené řešit sexualitu u mentálně postižených. Přitom z pozorování vím, že pro některé je důležitá a pro jiné ne, ale vysvětlete to někomu, kdo ví, že sex je potřebou všech jedinců.
Stran: 1 2