Pro všechny členy fóra tady nějakou dobu máme seznamku. Třeba tam právě ty najdeš spřízněnou duši.
Doporučujeme přečíst pravidla fóra a řídit se jimi. Za jejich neustálé nedodržování hrozí omezení přístupu.Asexual.cz - registrační podmínky

Ačkoliv se snažíme upravovat nebo odstraňovat všechny příspěvky, které obsahují nevhodný, sexuálně orientovaný, urážlivý, škodlivý, výhružný, vyděračský obsah, který může být považován za útočný, nebo narušující soukromí osoby, nebo porušuje kteroukoliv právní normu, není to možné ani dělat průběžně, ani vyčerpávajícím způsobem. Z uvedeného důvodu musíte akceptovat, že všechny příspěvky uvedené v tomto fóru vyjadřují názory, postoje a zkušenosti jejich původních autorů a nikoliv nutně provozovatelů tohoto fóra. Provozovatelé tohoto fóra nepřebírají žádnou zodpovědnost za žádný z příspěvků. Neručíme ani za přesnost, správnost a úplnost kteréhokoliv z příspěvků, ani tohle negarantujeme.

Tím, že se zaregistrujete do tohoto diskusního systému vyslovujete souhlas s tím, že nebudete šířit vědomě nepravdivé, zavádějící, urážlivé, výhružné, sexuálně zaměřené, vydírající nebo soukromí narušující příspěvky, nebo materiál, který odporuje kterékoliv právní normě.

Porušení kteréhokoliv z uvedených pravidel může vést k omezení, nebo dokonce k ukončení vašeho členství ve fóru. Ke každému publikovanému příspěvku si zaznamenáváme IP adresu uživatele, který příspěvek napsal. Tímto vyjadřujete svůj souhlas, že mámo právo upravit, odstranit, nebo uzamknout jakýkoliv účet nebo zprávu, a to kdykoliv to budeme považovat za vhodné. Tímto vyjadřujete souhlas s tím, že veškeré informace, které zde zadáváte, jsou ukládány do databáze a také souhlasíte s tím, že do Vašeho zařízení jsou ukládány "cookies", které obsahují vaše přihlašovací údaje.

Žádná informace, kterou poskytnete do tohoto fóra, nebude vyzrazena žádné třetí straně bez Vašeho osobního písemného souhlasu. Je však třeba poznamenat, že provozovatelé nemohou být zodpovědní za úmyslné narušení nebo odcizení dat, například prostřednictvím počítačové kriminality (tzv. hacking).

Pokračováním v registračním procesu vyslovujete svůj souhlas s výše uvedenými pravidly a zásadami.


Partneri / zpetne odkazy: BIGvideo.cz – 10 000+ videí zdarma! Googluj Autobaterie Stock charts Forex